Каталог › Керамічна плитка › Італія › ABK › PETRAIA

ABK - PETRAIA

Список всіх колекцій АВК

A2000.G. Form. maiolica mix almond 10x10
A2001.G.Form. maiolica mix bianco 10x10
A2000.I. Dec. uliveto mix beige 10x10
A2001.I. Dec. uliveto mix bianco 10x10
A2001.I Dec. uliveto mix bianco 10x10
A2004.I 10x10
A2005.I Dec. uliveto mix ocra 10x10
A2006.I. Dec. uliveto mix nero 10x10
A2007.I Dec. uliveto mix cotto 10x10
A2008.I Dec. uliveto mix verde 10x10
A2017.I 10x10
A2001.M.Form. fructis mix bianco alm beige.10x10
A2001.M Form. fructis mix bianco alm. beige 10x10
A2005.M.Form. fructis mix ocra cotto rosso 10x10
A2008.M Form. fructis mix verde nero 10x10
A2000.28. Bombato beige 2x20
A2001.28 Bombato bianco 2x20
A2004.28 Bombato almond 2x20
A2005.28 Bombato ocra 2x20
A2006.28 Bombato nero 2x20
A2000.B List. soffio beige 5x20
A2004.B List. soffio almond 5x20
A2005.B List. soffio ocra 5x20
A2006.B List. soffio nero 5x20
A2007.B List. soffio cotto 5x20
A2008.B List. soffio verde 5x20
A2000.D.List. fiorito mix beige 5x10
A2001.D.List. fiorito mix bianco 5x10
A2004.D.List. fiorito mix almond 5x10
A2005.D.List. fiorito mix ocra 5x10
A2006.D.List. fiorito mix nero 5x10
A2007.D.List. fiorito mix cotto 5x10
A2008.D.List. fiorito mix verde 5x10
A2017.D.List. fiorito mix rosso 5x10
A2001.N.List. fructis bianco alm beige 3.5x20
A2005.N.List. fructis ocra cotto rosso 3.5x20
A2008.N List. fructis verde nero 3.5x20
A2007.28 Bombato cotto 2xc20
A2008.28 Bombato verde 2x20
A2017.28 Bombato rosso 2x20
A2001.4 V cap 5x10
A2001.11 Quarter Round 3x10
A2001.13 Sguscia interna 3x10
A2001.18 Piano lavoro 10x10
A2001.19 Spigolo 10x10
A2001.22 Battistraccio 10x10
A2001.23 Spigolo battistraccio 10x10
A2001.24 Ang. sx battistraccio 10x10
A2001.25 Ang. dx battistraccio 10x10
A2000.0 Petraia beige 10x10
A2001.0 Petraia bianco 10x10
A2004.0 Petraia almond 10x10
A2005.0 Petraia ocra 10x10
A2006.0 Petraia nero 10x10
A2007.0 Petraia cotto 10x10
A2008.0 Petraia verde 10x10
A2017.0 Petraia rosso 10x10
A2000.17 Double bullnose beige 10x10
A2001.17 Double bullnose bianco 10x10
A2004.17 Double bullnose almond 10x10
A2005.17 Double bullnose ocra 10x10
A2006.17 Double bullnose nero 10x10
A2007.17 Double bullnose cotto 10x10
A2017.17 Double bullnose rosso 10x10
A2000.A. Dec. soffio mix beige 10x10
A2004.A. Dec. soffio mix almond 10x10
A2004.A Dec. soffio mix almond 10x10
A2005.A Dec. soffio mix ocra 10x10
A2006.A Dec. soffio mix nero 10x10
A2007.A Dec. soffio mix cotto 10x10
A2008.A. Dec. soffio mix verde 10x10
A2017.A. Dec. soffio mix rosso 10x10
A6100 Petraia beige 50x50
A6104 Petraia almond 50x50
A6105 Petraia ocra 50x50
A6106 Petraia nero 50x50
A6107 Petraia cotto 50x50
A6108 Petraia verde 50x50
A6117. Petraia almond 50x50
A8528 Petraia verde 33.3x33.3
A5000.7 Petraia tavella beige 12.5x25
A5004.7 Petraia tavella almond 12.5x25
A5005.7 Petraia tavella ocra 12.5x25
A5006.7 Petraia tavella nero 12.5x25
A5007.7 Petraia tavella cotto 12.5x25
A5008.7 Petraia tavella verde 12.5x25
A5017.7 Petraia tavella rosso 12.5x25
A5000.8 Petraia tozzetto beige 12.5x12.5
A5004.8 Petraia tozzetto almond 12.5x12.5
A5005.8 Petraia tozzetto ocra 12.5x12.5
A5006.8 Petraia tozzetto nero 12.5x12.5
A5007.8 Petraia tozzetto cotto 12.5x12.5
A5008.8 Petraia tozzetto verde 12.5x12.5
A5017.8 Petraia tozzetto rosso 12.5x12.5
A5000.A. Parquet beige 25x35
A5005.A Parquet ocra 25x35
A5006.A Parquet nero 25x35
A5007.A Parquet cotto 25x35
A5008.A. Parquet verde 25x35
A5017.A Parquet rosso 25x35
A5004.Parquet almond 25x35
A5000.H. Freccia Triangoli beige 12.5x25
A5004.H.Freccia Triangoli almond 12.5x25
A5005.H. Freccia Triangoli ocra 12.5x25
A5006.H Freccia Triangoli nero 12.5x25
A5007.H. Freccia Triangoli cotto 12.5x25
A5008.H. Freccia Triangoli verde
A5017.H. Freccia Triangoli rosso 12.5x25
A5000.M Raccordo parquet beige 4x36
A5004.M. Raccordo parquet almond 4x36
A5005.M Raccordo parquet ocra 4x36
A5006.M Raccordo parquet nero 4x36
A5007.M Raccordo parquet cotto 4x36
A5008.M Raccordo parquet verde 4x36
A5017.M Raccordo parquet rosso 4.x36
A5004.G Freccia Triangoli almond 12.5x25
A5005.G Freccia Triangoli ocra 12.5x25
A5008.G Freccia Triangoli verde 12.5x25
A5017.G Freccia Triangoli rosso 12.5x25
A5000.G Freccia Triangoli beige 12.5x25
A5006.G Freccia Triangoli nero 12.5x25
A5007.G Freccia Triangoli cotto 12.5x25
A2017.B List. soffio rosso 5x20
A5000.B2 Tozzetto araldico 12.5x12.5
A5000.B Tozzetto araldico 12.5x12.5
A5004.B2 Tozzetto araldico 12.5x12.5
A5004.BTozzetto araldico 12.5x12.5
A5005.B2 Tozzetto araldico 12.5x12.5
A5005.B Tozzetto araldico 12.5x12.5
A5006.B2 Tozzetto araldico 12.5x12.5
A5006.B Tozzetto araldico 12.5x12.5
A5008.B2 Tozzetto araldico 125.5x12.5
A5008.B Tozzetto araldico 12.5x12.5
A5017.B2 Tozzetto araldico 12.5x12.5
A5017.B Tozzetto araldico 12.5x12.5
A5000 Petraia beige 25x25
A5004 Petraia almond 25x25
A5005 Petraia ocra 25x25
A5007 Petraia cotto 25x25
A5008 Petraia verde 25x25
A5017 Petraia rosso 25x25
A8524.7 Petraia tavella almond 16.6x33.3
A8525.7 Petraia tavella ocra 16.65x33.3
A8526.7 Petraia tavella nero 16.65x33.3
A8527.7Petraia tavella cotto 16.65x33.3
A8528.7 Petraia tavella verde 16.65x33.3
A8537.7 Petraia tavella rosso 16.65x33.3
A8520.D Tozzetto Firenze A beige 16.5x16.5
A8524.D Tozzetto Firenze A almond 16.5x16.5
A8525.D Tozzetto Firenze A ocra 16.5x16.5
A8526.D Tozzetto Firenze A nero 16.5x16.5
A8527.D Tozzetto Firenze A cotto 16.5x16.5
A8528.D Tozzetto Firenze A verde 16.5x16.5
A8537.D Tozzetto Firenze A rosso 16.5x16.5
A8520.E Tozzetto Firenze B beige 16.5x16.5
A8524.E Tozzetto Firenze B almond 16.5x16.5
A8525.E Tozzetto Firenze B ocra 16.5x16.5
A8526.E Tozzetto Firenze B nero 16.5x16.5
A8527.E Tozzetto Firenze B cotto 16.5x16.5
A8528.E Tozzetto Firenze B verde 16.5x16.5
A8520.F Tozzetto Firenze C beige 16.5x16.5
A8524.F Tozzetto Firenze C almond 16.5x16.5
A8525.F Tozzetto Firenze C ocra 16.5x16.5
A8526.F Tozzetto Firenze C nero 16.5x16.5
A8527.F Tozzetto Firenze C cotto 16.5x16.5
A8528.F Tozzetto Firenze C verde 16.5x16.5
A8520.8 Petraia tozzetto beige 16.65x16.65
A8524.8 Petraia tozzetto almond 16.65x16.65
A8525.8 Petraia tozzetto ocra 16.65x16.65
A8526.8 Petraia tozzetto nero 16.65x16.65
A8527.8 Petraia tozzetto cotto 16.65x16.65
A8528.8 Petraia tozzetto verde 16.65x16.65
A8537.8 Petraia tozzetto rosso 16.65x16.65
A8520 Petraia beige 33.3x33.3
A8524 Petraia almond 33.3x33.3
A8525 Petraia ocra 33.3x33.3
A8526 Petraia nero 33.3x33.3
A8527 Petraia cotto 33.3x33.3
A8520.X1 Mosaico brick mix rosso 3 sogg. 33.3x33
A8524.X1 Mosaico brick mix almond 3 sogg. 33.3x33.3
A8525.X1 Mosaico brick mix ocra 3 sogg. 33.3x33.3
A8526.X1 Mosaico brick mix nero 3 sogg. 33.3x33.3
A8527.X1. Mosaico brick mix cotto 3 sogg. 33.3x33.3
A8528.X1 Mosaico brick mix verde 3 sogg. 33.3x33.3
A8520.U. Mosaico quadretti beige 33.3x33.3
A8524.U.Mosaico quadretti almond 33.3x33.3
A8525.U. Mosaico quadretti ocra 33.3x33.3
A8526.U Mosaico quadretti nero 33.3x33.3
A8527.U Mosaico quadretti cotto 33.3x33.3
A8528.U Mosaico quadretti verde 33.3x33.3
A8520.UM 2 Mos. quadretti beige nero 33.3x33.3
A8524.UM 2Mos. quadretti almond verde 33.3x33.3
A8525.UM 1 almond verde Mos. quadretti ocra cotto rosso 33.3x33.3
A8525.UM 2Mos. quadretti ocra cotto rosso 33.3x33.3
A8537.E B almond Tozzetto Firenze B rosso 16.5x16.5
A8537.F Tozzetto Firenze C rosso 16.5x16.5
A8537.U.Mosaico quadretti rosso 33.3x33.3
A8537.X1. Mosaico brick mix rosso 3 sogg. 33.3x33.3
A8537 Petraia rosso 33.3x33.3